Czyszczenie rozdzielni pod napięciem 1kV

Czyszczenie suchym lodem to usługa polegająca na usuwaniu zanieczyszczeń z różnego rodzaju powierzchni za pomocą specjalnego urządzenia, które wykorzystuje do tego celu suchy lód. W przypadku czyszczenia rozdzielni elektrycznej pod napięciem 1 kV, celem usługi jest usunięcie brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na bezpieczne funkcjonowanie rozdzielni.

Nasza firma oferuje tę usługę, a nasi pracownicy są przeszkoleni w czyszczeniu suchym lodem i mają doświadczenie w czyszczeniu rozdzielni elektrycznych pod napięciem 1 kV. Nasz sprzęt oraz metoda czyszczenia nie powodują przerw technicznych, co oznacza, że prace mogą być przeprowadzane bez wpływu na funkcjonowanie instalacji.

Czyszczenie suchym lodem jest metodą bezpieczną i skuteczną, ponieważ nie generuje ona uciążliwych odpadów ani substancji chemicznych, które mogłyby wpłynąć na środowisko naturalne. Wszystkie nasze prace przeprowadzane są zgodnie z normami bezpieczeństwa i zaleceniami producentów sprzętu elektrycznego.