Czyszczenie Rozdzielni i Szaf Elektrycznych Suchym Lodem w Firmie Inveco Ice – Dlaczego To Tak Ważne?

Każda firma chce zapewnić maksymalne bezpieczeństwo oraz wydajność swoich urządzeń. Jednak pewne zagrożenia, takie jak formacja cynowych „wąsów” (tin whiskers) na cynowanych szynach miedzianych, mogą prowadzić do poważnych problemów technicznych. Oto dlaczego regularne czyszczenie rozdzielni i szaf elektrycznych, takie jak oferowane przez firmę Inveco Ice, jest niezbędne.

Problem cynowych „wąsów” w dużej papierni w Szwecji

Od 1997 roku duże zakłady papiernicze w Szwecji doświadczyły trzech poważnych zdarzeń łukowych związanych z cynowanymi szynami miedzianymi w szafach rozdzielczej mocy. Dopiero po trzecim zdarzeniu w 2009 roku, zaczęto podejrzewać, że przyczyną mogą być cynowe „wąsy”. Reprezentant zakładu, Anders Johansson, skontaktował się z Jayem Brusse i Henningiem Leideckerem z NASA Goddard Space Flight Center, aby podzielić się obrazami i dowiedzieć się, czy takie „wąsy” mogą prowadzić do tworzenia się łuków.

Analiza szyny przez NASA

Po otrzymaniu próbki szyny od zakładu papierniczego, NASA przeprowadziła szereg analiz:
– Określenie składu materiału szyny oraz jej powierzchniowego wykończenia za pomocą spektroskopii fluorescencyjnej rentgenowskiej (XRF) oraz spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii (EDS).
– Pomiar grubości wykończenia powierzchniowego przy użyciu XRF.
– Potwierdzenie obecności cynowych „wąsów” na powierzchni wykończenia za pomocą mikroskopii optycznej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) + EDS.

 

Wnioski z analizy

Szyna była wykonana z miedzi, a jej powierzchniowe wykończenie z cyny. Co ciekawe, grubość powłoki cynowej była zmienna wzdłuż szyny, a najcieńsza była przy nieprzyciętym końcu szyny. Zbadano także zagęszczenie „wąsów”, które było różnorodne w zależności od miejsca na szynie.

Co więcej, zaobserwowano lokalne ciemnienie, pęcherzenie i łuszczenie powierzchniowego wykończenia cynowego, zwłaszcza w regionie o największym zagęszczeniu „wąsów”. Chociaż przyczyna tego zjawiska nie została jednoznacznie określona, podejrzewa się, że mogło to być spowodowane lokalnym przegrzewaniem się szyny.

Rola firmy Inveco Ice

Firma Inveco Ice oferuje unikalną usługę czyszczenia rozdzielni i szaf elektrycznych suchym lodem. Ten proces jest nie tylko skuteczny, ale także nieinwazyjny, co pozwala na skuteczne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń bez ryzyka uszkodzenia urządzeń.

Regularne czyszczenie zapobiega akumulacji zanieczyszczeń, które mogą przyczynić się do formacji cynowych „wąsów” i innych zagrożeń. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o czystość urządzeń elektrycznych, aby zapewnić ich bezawaryjne działanie.

Podsumowanie

Kwestie związane z formacją cynowych „wąsów” na szynach miedzianych są poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i wydajności urządzeń elektrycznych. Dzięki firmie Inveco Ice można skutecznie chronić swoje urządzenia przed tym i innymi problemami, korzystając z innowacyjnych rozwiązań, jakie oferuje czyszczenie suchym lodem.

 

 

   

 

ŹRÓDŁO – https://nepp.nasa.gov/whisker/