KORZYŚCI WYKONANIA USŁUGI TECHNOLOGIĄ KRIOGENICZNĄ INVECOICE

Technologia kriogeniczna stała się w ostatnich latach niezwykle popularna, przede wszystkim dlatego, że jest to metoda bezdotykowa, bezpieczna i ekologiczna. Swoje zastosowanie znalazła w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w przetwórstwie i produkcji spożywczej, branży farmaceutycznej i chemicznej, branży samochodowej, kolejowej i wydobywczej. Jej głównymi zaletami są:

  • wysoka wydajność (przy czyszczeniu szaf sterowniczych do 100 m²/8 h),
  • usuwanie trudnych zabrudzeń, jak np. smary, oleje, silikony, żywice, farby, lakiery, sadza, a także mech i osady organiczne,
  • możliwość prac pod napięciem do 1 kv,
  • możliwość podawania z ciśnieniem na wyjściu z dyszy zaczynającym się od 2 barów,
  • zachowanie bezpieczeństwa przy czyszczeniu delikatnych elementów, m.in. układów scalonych, falowników, izolacji czy lameli aluminiowych,
  • niewchodzenie w reakcję chemiczną ani fizyczną z czyszczonymi elementami,
  • możliwość czyszczenia trudno dostępnych miejsc bez konieczności rozbiórki urządzeń,
  • brak ryzyka usunięcia opisów i naklejek zamieszczonych na szafach,
  • możliwość czyszczenia lameli wymienników w ruchu.

Czyszczenie kriogeniczne ma znaczącą przewagę nad czyszczeniem tradycyjnym, głównie dlatego, że nie niszczy powierzchni i nie przyczynia się do powstania sporej ilości odpadów. Eliminuje także ryzyko zwarcia lub przerw w zasilaniu energią elektryczną. Warto wybrać tę metodę i zadbać o sprzęt w swojej firmie.